بیمه باربری صادراتی

بیمه‌های حمل و نقل صادراتی بیمه‌هایی‌اند که مبدا ایران و مقصد کشور خارجی است. بیمه‌های حمل و نقل وارداتی، صادراتی و ترانزیت بر اساس مبدا و مقصد آن‌ها دسته‌بندی می‌شوند و همه واردکنندگان کالا به این بیمه‌نامه نیاز دارند.

خطرات بیمه‌نامه‌های صادراتی به دو دسته تقسیم می‌شوند:

 1. بیمه‌نامه صادراتی با خطرات معمولی که شامل حادثه‌ای که برای وسیله نقلیه روی می‌دهد و نیز آتش‌سوزی روی وسیله نقلیه می‌شود.
  2. بیمه‌نامه صادراتی با خطرات اضافی که شامل خسارتی است که به این روش‌ها وارد می‌شود: در هنگام تخلیه و بارگیری، سرقت کلی محموله، پرت شدن کالا از روی وسیله نقلیه و برخورد شیء خارجی با مورد بیمه. در این نوع بیمه‌نامه‌ها، خطرات اضافی با محاسبه اضافه نرخ و فرانشیز ارائه می‌شود.

بیمه‌های حمل و نقل صادراتی بیمه‌هایی‌اند که مبدا ایران و مقصد کشور خارجی است. بیمه‌های حمل و نقل وارداتی، صادراتی و ترانزیت بر اساس مبدا و مقصد آن‌ها دسته‌بندی می‌شوند و همه واردکنندگان کالا به این بیمه‌نامه نیاز دارند.

خسارات تحت پوشش این بیمه‌نامه

خطرات بیمه‌نامه‌های صادراتی به دو دسته تقسیم می‌شوند:

 1. بیمه‌نامه صادراتی با خطرات معمولی که شامل حادثه‌ای که برای وسیله نقلیه روی می‌دهد و نیز آتش‌سوزی روی وسیله نقلیه می‌شود.
  2. بیمه‌نامه صادراتی با خطرات اضافی که شامل خسارتی است که به این روش‌ها وارد می‌شود: در هنگام تخلیه و بارگیری، سرقت کلی محموله، پرت شدن کالا از روی وسیله نقلیه و برخورد شیء خارجی با مورد بیمه. در این نوع بیمه‌نامه‌ها، خطرات اضافی با محاسبه اضافه نرخ و فرانشیز ارائه می‌شود.

انواع کلوزهای باربری

کلوز A این نوع بیمه همه خطرهایی را که باعث از بین رفتن یا آسیب دیدن کالای مورد بیمه می‌شود، به جز موارد استثنا شده

کلوزB  : خطرهایی که در پوشش قرار می‌گیرند:

 • آتش‌سوزی یا انفجار
 • به گل نشستن و زمین‌گیر شدن و برخورد با کف دریا، غرق شدن یا واژگون شدن کشتی یا شناور
 • واژگون شدن یا از راه و از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی
 • تصادم یا برخورد کشتی، شناور یا هر وسیله دیگر، به هر جسم خارجی به غیر از آب
 • تخلیه کالا در بندر اضطراری
 • زلزله و آتشفشان و صاعقه
 • ورود آب دریا، دریاچه به کشتی و یا کانتینر
 • به دریا انداختن کالا برای سبک‌سازی کشتی، یا به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی

کلوز  Cخطرهایی که در پوشش قرار می‌گیرند:

 • آتش‌سوزی یا انفجار
 • به گل نشستن، زمین‌گیر شدن و برخورد با کف دریا، غرق شدن یا واژگون شدن کشتی یا شناور
 • واژگون شدن یا از راه و از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی
 • تصادم یا برخورد کشتی، شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به غیر از آب
 • تخلیه کالا در بندر اضطراری
 • به دریا انداختن کالا به منظور سبک‌سازی کشتی

توتال لاس: (خسارت کلی)

از بین رفتن کل کالا در یک مرحله، در نتیجه آتش‌سوزی و غرق شدن کشتی

استثنائات به صورت خلاصه:

 • سوء عمل ارادی بیمه‌گذار
 • کسری عادی وزن و یا فرسودگی و پوسیدگی عادی کالای مورد‌بیمه
 • ضعف بسته‌بندی
 • جنگ، بلوا، شورش
 • ناتوانی در دریانوردی

راهنمای خرید

بیمه‌گذار فرم پیشنهاد بیمه باربری را تکمیل می‌کند و آن را مهر و امضا می‌کند. سپس کارشناس مبلغ حق‌بیمه را محاسبه می‌کند و به بیمه‌گذار اعلام می‌کند. سپس مراحل صدور بیمه‌نامه و پرداخت حق‌بیمه انجام می‌شود.

محاسبه حق‌بیمه

نرخ حق‌بیمه در بیمه‌نامه‌های داخلی به عوامل مختلفی بستگی دارد؛ از جمله: مسیر حمل، نوع کالا از نظر آسیب‌پذیری و خطرناک بودن (تخم مرغ و جوجه یکروزه، یا کالاهای شکستنی و حساس) و نوع خطرات.

دریافت خسارت

وظایف بیمه‌گذار در صورت وقوع خسارت

 1. به محض اطلاع از وقوع خسارت مراتب را در اولین فرصت ممکن (حداکثرظرف 5 روز) به بیمه‌گر اعلام و درخواست اعزام و بازدید کارشناس از محموله خسارتی را نماید.
 2. از هرگونه سازش و یا مصالحه با مسئول ایجاد خسارت جلوگیری نماید.
 3. هرگونه اقدام معقول که جهت دفع یا به حداقل رساندن خسارت مؤثر است را انجام دهد.
 4. امکان اقامه دعوی و احقاق حق علیه حمل‌کنندگان ، تحویل‌گیرندگان کالا یا هر شخص ثالث را کاملاً حفظ کند.
 5. در صورت مشاهده خسارت در داخل کشور مراتب بايد بلافاصله به اداره خسارت بيمه باربري در تهران يا شعب بيمه‌گر در سراسر کشور اعلام گردد و در خارج از کشور گزارش بازديد بايد از نمايندگي لويدز و يا يکي از موسسات معتبر بازرسي بين المللي مورد تاييد بيمه‌گر ، دریافت کند.
 6. برای هر بسته‌ای که مفقود شده‌است بلافاصله از متصدیان حمل و یا مقام‌های بندر یا سایر متصرفان کالای بیمه‌شده، بطور کتبی درخواست خسارت نماید.
 7. در مورد خسارات مشهود به محض اطلاع و قبل از تحویل‌گرفتن کالای بیمه‌شده از متصدیان حمل و یا سایر متصرفان کالا بطور کتبی تقاضای بازدید کند و برای خساراتی که هنگام بازدید مشخص می‌گردد گواهی مربوطه را که به امضای آن‌ها رسیده باشد دریافت و از نامبردگان درخواست پرداخت خسارت نماید.
 8. در مواردی که از سالم بودن کامل کالای بیمه‌شده مطمئن نباشد، رسید بدون قید و شرط به متصدیان حمل ندهد و با درج موضوع در بارنامه یا رسیدی که به متصدیان حمل می‌دهد حق خود را برای مطالبه خسارت محفوظ نگه دارد.
 9. هرگاه موقع تحویل‌گرفتن کالای بیمه‌شده، زیان یا آسیبی مشهود نباشد بیمه‌گذار یا نمایندگان و یا ذینفعان وی باید حداکثر ظرف سه روز از تاریخ تحویل‌گرفتن کالا و اطلاع از خسارت ، مراتب را به طور کتبی با پست سفارشی یا اظهارنامه به متصدیان حمل اعلام نمایند.
 10. در مواردی که موسسه حمل تمام یا قسمتی از کالای بیمه‌شده را به بیمه‌گذار یا نمایندگان و یا ذینفعان وی تحویل ندهد نامبردگان موظفند که پس از تنظیم صورتمجلس کسر تخلیه، گواهی کتبی عدم تحویل را از موسسه مزبور بخواهند. در صورتی که گواهی عدم تحویل در موعدهای زیر صادر نشود بیمه‌گذار یا نمایندگان و یا ذینفعان وی باید حداکثر طی یک هفته با اظهارنامه رسمی از موسسه حمل درخواست خسارت نمایند و مراتب را به بیمه‌گر اطلاع دهند :
 •  
  • درصورت حمل با کشتی، حداکثر هفت ماه پس از تخلیه کالای بیمه‌شده از کشتی.
  • درصورت حمل با کامیون و قطار، حداکثر هفت ماه پس از ورود وسیله حمل به مرز کشور مقصد.
  • در صورت حمل با هواپیما، حداکثر سه ماه پس از تخلیه کالای بیمه‌شده از هواپیما.
 1. بیمه‌گذار یا نمایندگان و یا ذینفعان وی موظفند در مورد خسارت مشهود که به موجب این بیمه‌نامه بیمه‌گر تعهد جبران آن را دارد، چنانچه مورد‌بیمه در ید متصدیان حمل و نقل است قبل و یا بلافاصله پس از تحویل‌گرفتن کالا از آن‌ها و چنانچه خسارت در انبار گمرک مشاهده شود، قبل از تحویل‌گرفتن از انبار ضمن تنظیم صورتمجلس گمرکی مراتب را به بیمه‌گر اعلام نموده و درخواست بازدید از کالا را نمایند.

مدارک لازم برای بررسی خسارت

 1. فرم تکمیل‌شده اعلام خسارت
 2. رونوشت بیمه‌نامه و الحاقیه‌های مربوطه
 3. رونوشت (غیر فتوکپی) بارنامه حمل، فاکتور، صورت بسته‌بندی، گواهی مبدأ و گواهی بازرسی کالا در مبدأ (درصورتیکه بیمه‌نامه دارای بانک ذینفع باشد اسناد مذکور می‌بایست توسط بانک مربوطه تایید گردد.)
 4. تصویر قبض انبار گمرکی و پشت و روی جواز سبز (پروانه) گمرکی
 5. اصل کلیه مدارک مثبته در خصوص خسارت وارده به کالا با توجه به نوع و علت خسارت، از جمله صورتمجلس گمرکی/ بندری، گزارش مقامات بندری، گزارش مقامات انتظامی محل حادثه، گواهی عدم تحویل، گزارش بازدید لویدز
 6. اصل بارنامه حمل داخلی و صورتجلسه با راننده کامیون به هنگام تحویل کالا در مقصد (در صورت بروز حادثه در مسیر داخلی)
 7. اصل راهنامه CMR با مهر تحویل شرکت حمل و نقل در مقصد و ذکر آسیب‌دیدگی محموله در آن (در صورت حمل زمینی)
 8. سایر مدارک مورد نیاز ، حسب مورد با توجه به نوع و محل وقوع خسارت از بیمه‌گذار درخواست می‌شود

مشاوره رایگان

مشاوران ما آماده مشاوره رایگان در ضمینه های صدور و پرداخت خسارت هستند.تلفن را بردارید و سوالات خود را از مشاوران ما بپرسید. همچنین می‌توانید با تکمیل فرم ذیل از مشاوران ما بخواهید با شما تماس بگیرند.

سوالات

1.بیمه حمل و نقل کالا چیست؟

بیمه حمل و نقل کالا بیمه‌ای است که به موجب آن بیمه‌گر در مقابل حق بیمه‌ای که از بیمه‌گذار دریافت می‌کند متعهد می‌شود در جریان حمل کالا از نقطه‌ای به نقطه دیگر در نتیجه وقوع خطرهای موضوع بیمه چنانچه، کالا تلف شده و یا دچار خسارت شود و یا بیمه‌گذار در رابطه بااین خطرات هزینه‌ای متحمل شود، زیان وارده را بپردازد.

2.بیمه حمل و نقل به چند صورت صادر می‌گردد؟

بیمه‌نامه حمل و نقل ساده:

بیمه‌نامه‌ای است که برای حمل کالای معینی صادر می‌شود و در آن مشخصات مورد‌بیمه از جمله نوع کالا، مقدار و ارزش کالا، طریق و نحوه حمل و موضوعات دیگری که مبین حقوق و تعهدات طرفین قرارداد می‌باشد قید می‌گردد.

بیمه حمل و نقل عمومی:

در برخی مواقع، صدور بیمه‌نامه‌های حمل و نقل ساده (بیمه‌نامه‌های باربری داخلی، خارجی و ترانزیت) به دلیل تعداد بالای تکرار آن مقرون به صرفه نمی‌باشند؛ به عنوان مثال، شرکت واردکننده قطعه خاصی که سالیانه چندین پارت کالا را وارد کشور می‌کند، تکمیل فرم بیمه‌نامه‌های ساده برای هر بار ورود کالا کاری زمانبر و سخت می‌باشد. در این موارد، از بیمه‌نامه‌های عمومی که قراردادی است میان بیمه‌گر و بیمه‌گذار استفاده می‌شود. از طرفی می‌توان مدت اعتبار را از دیگر وجوه تمایز میان بیمه‌نامه با قرارداد دانست؛ بیمه‌نامه‌ها اعتبارشان فقط در طول یک حمل متعارف است و به محض رسیدن کالا به مقصد خاتمه می‌یابد ولی قراردادها یکساله اند.

3.چه کسانی پوشش بیمه باربری را نیاز دارند؟

واردکنندگان، صادرکنندگان، شرکت‌های حمل و نقل داخلی و بین‌المللی، شرکت‌های بازرگانی و ترخیص‌کاران، تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و صاحبان کالا که به دلایل گوناگون تصمیم به انتقال کالا از یک منطقه به منطقه دیگری دارند، می‌توانند درخواست‌کننده پوشش بیمه باربری باشند.

4.چه عواملی موجب افزایش نرخ حق‌بیمه می‌شود؟

درصورت حمل با موتورلنج ، بارج، دوبه ولندینگ کرافت طبق بخشنامه‌های مدیریت بیمه‌های باربری

درصورت حمل کالا با کشتی طبقه‌بندی نشده

درصورت حمل کالا با کشتی چارتر

درصورت حمل باکشتی‌های خارجی بیش از 15 سال سن وکشتی‌های ایرانی یا کشتی‌های لاینر بیش از 25 سال سن

خطر جنگ

درصورت حمل باکشتی‌های فله‌بر یا تانکری بیش از 10 سال سن که وزن ناخالص آن‌ها کمتر از 50000 تن باشد.

5.چه عواملی موجب تخفیف درنرخ حق‌بیمه می‌شود؟

درصورت حمل با موتورلنج ، بارج، دوبه ولندینگ کرافت طبق بخشنامه‌های مدیریت بیمه‌های باربری

درصورت حمل کالا با کشتی طبقه‌بندی نشده

درصورتی که مبدا حمل بیمه‌نامه حوزه خلیج فارس و دریای خزر باشد.

بیمه‌نامه‌های صادراتی

حمل کالا با کانتینر (تا بندرمقصد- تا مقصد نهایی)

6.مدارک مورد نیاز جهت صدور بیمه‌نامه باربری چیست؟

تکمیل فرم پیشنهاد توسط بیمه‌گذار

تصویر پروفرما اینویس یا فاکتور

تصویر ثبت سفارش نسخه مخصوص گمرک (جهت بیمه‌نامه‌های وارداتی)

کپی اظهارنامه خروجی (جهت بیمه‌نامه صادراتی)

 1. 7. مدارک مورد نیاز جهت ابطال بیمه‌نامه باربری وارداتی (درصورتی که بیمه‌نامه دارای بانک ذینفع باشد) چیست؟

اصل کلیه نسخ بیمه‌نامه ، قبض رسید حق‌بیمه والحاقیه‌های صادره

اصل درخواست بیمه‌گذار مبنی برابطال بیمه‌نامه

اصل نامه بانک ذینفع درخصوص عدم حمل محموله و ابطال اعتبار اسنادی گشایش یافته.

8.كالاي متروكه چه نوع کالایی است؟

كالاهايی هستند كه مدت توقف قانونی آن‌ها در اماكن گمركی يا انبار اختصاصی پايان يافته و ترخيص نشده باشد.

9.اینکوترمز چه اهمیتی برای بیمه باربری دارد؟

اینکوترمز در واقع تعیین‌کننده وظایف و مسئولیت‌های خریدار و فروشنده؛ و تعیین‌کننده نقطه‌ای است که مسئولیت از فروشنده به خریدار منتقل می‌شود و دقیقأ مسئولیت شرکت بیمه از این‌جا آغاز می‌شود. همچنین طبقه نوع خرید تعیین‌کننده حداکثر درصد ارزش اضافی است که بیمه‌گذار در صورت تمایل می‌تواند کالای مورد‌بیمه خود را به مبلغی بیشتر از مبلغ مندرج در پروفرما بیمه کند.

 1. منظور از طبقه‌بندی انواع اصطلاحات اینکوترمز چیست ؟

به طور کلی انواع اصطلاحات خرید اینکوترمز را می‌توان براساس حرف اول هر اصطلاح در4 گروه C,D,E,F طبقه‌بندی کرد. ,DDP,EXWORKS, FOB CPT به ترتیب در گروه‌های C,D,E,F قرار دارند.

11.مدت زمان (مهلت اعلام خسارت) انقضای بيمه‌نامه‌های تحت کلوزهای C ،B، A  چقدر است؟

در مورد حمل هوايی، 30 روز پس از رسيدن هواپيمای حامل كالا به فرودگاه كشور مقصد یا به محض رسيدن كالا به مقصد نهایی مندرج در بیمه‌نامه (معمولأ انبار بيمه‌گذار) هر كدام که زودتر تحقق یابد.

در مورد حمل زمينی، 60 روز پس از ورود كالا به مرز زمينی كشور مقصد یا به محض رسيدن كالا به مقصد نهایی مندرج در بیمه‌نامه (معمولأ انبار بيمه‌گذار) هر كدام که زودتر تحقق یابد.

در مورد حمل دریایی، 60 روز پس از تخلیه کالا در بندر کشور مقصد یا به محض رسيدن كالا به مقصد نهایی مندرج در بیمه‌نامه (معمولأ انبار بيمه‌گذار) هر كدام که زودتر تحقق یابد.

زمان‌های ياد شده در اين ماده با درخواست بيمه‌گذار و موافقت بيمه‌گر و پرداخت حق‌بيمه اضافی قابل تمديد است.

خرید آنلاین بیمه

هر جا که هستی به راحتی، هر بیمه نامه ای که خواستی آنلاین بخر...!

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.