خدمات بیمه دی

سریع تر از هر زمان، در لحظه و در همه جا در کنار شما هستیم

معرفی جامع انواع مختلف خدمات بیمه ای

این بخش  معرفی رشته های مختلف بیمه ای می پردازد که شامل : اتومبیل ، آتش سوزی ،‌ اشخاص ، مسئولیت ، مهندسی و کشتی، هواپیما و حمل کالا می باشد.

با کلیک بر روی دکمه قرار داده شده در هر بخش که در این صفحه آمده است شما به اطلاعات جامع و کاملی دسترسی پیدا خواهید کرد.

انواع بیمه نامه خودرو

شما با کلیک کردن بر روی دکمه پایین می توانید به اطلاعات مربوط به انواع بیمه نامه های خودرو دسترسی پیدا کرده و اطلاعات جامع و کافی را در مورد این به نامه به دست آورید.

انواع بیمه نامه عمر

شما با کلیک کردن بر روی دکمه پایین می توانید به اطلاعات مربوط به انواع بیمه نامه های عمر و دسترسی پیدا کرده و اطلاعات جامع و کافی را در مورد این به نامه به دست آورید.

انواع بیمه نامه باربری

شما با کلیک کردن بر روی دکمه پایین می توانید به اطلاعات مربوط به انواع بیمه نامه های باربری و دسترسی پیدا کرده و اطلاعات جامع و کافی را در مورد این به نامه به دست آورید.

انواع بیمه نامه اشخاص

شما با کلیک کردن بر روی دکمه پایین می توانید به اطلاعات مربوط به انواع بیمه نامه های اشخاص دسترسی پیدا کرده و اطلاعات جامع و کافی را در مورد این به نامه به دست آورید.

انواع بیمه نامه آتش سوزی

شما با کلیک کردن بر روی دکمه پایین می توانید به اطلاعات مربوط به انواع بیمه نامه های آتش سوزی دسترسی پیدا کرده و اطلاعات جامع و کافی را در مورد این به نامه به دست آورید.

انواع بیمه نامه مهندسی

شما با کلیک کردن بر روی دکمه پایین می توانید به اطلاعات مربوط به انواع بیمه نامه های مهندسی دسترسی پیدا کرده و اطلاعات جامع و کافی را در مورد این به نامه به دست آورید.

انواع بیمه نامه مسئولیت

شما با کلیک کردن بر روی دکمه پایین می توانید به اطلاعات مربوط به انواع بیمه نامه های مسئولیت دسترسی پیدا کرده و اطلاعات جامع و کافی را در مورد این به نامه به دست آورید.