انواع بیمه نامه باربری

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

باربری داخلی

بیمه‌های حمل و نقل داخلی، کالاهایی را بیمه می‌کنند که در داخل کشور حمل و نقل می‌شوند. پوشش‌های این نوع بیمه‌نامه‌ها بر خلاف بیمه‌نامه‌های خارجی، محدود است. همه حمل‌کنندگان کالا در داخل کشور به این بیمه‌نامه نیاز دارند.
خسارات تحت ‌پوشش
خطرات بیمه‌نامه‌های داخلی به دو دسته تقسیم می‌شود:
1. بیمه‌نامه داخلی با خطرات معمولی که شامل حادثه‌ای که برای وسیله نقلیه روی می‌دهد و نیز آتش‌سوزی روی وسیله نقلیه می‌شود.
2. بیمه‌نامه داخلی با خطرات اضافی که شامل خسارتی است که به این روش‌ها وارد می‌شود: در هنگام تخلیه و بارگیری، سرقت کلی محموله، پرت‌شدن کالا از روی وسیله نقلیه و برخورد شیء خارجی با مورد بیمه. در این نوع بیمه‌نامه‌ها، خطرات اضافی با محاسبه اضافه نرخ و فرانشیز ارائه می‌شود.

باربری صادراتی

بیمه‌های حمل و نقل صادراتی بیمه‌هایی‌اند که مبدا ایران و مقصد کشور خارجی است. بیمه‌های حمل و نقل وارداتی، صادراتی و ترانزیت بر اساس مبدا و مقصد آن‌ها دسته‌بندی می‌شوند و همه واردکنندگان کالا به این بیمه‌نامه نیاز دارند.

خسارات تحت پوشش این بیمه‌نامه

خطرات بیمه‌نامه‌های صادراتی به دو دسته تقسیم می‌شوند:

  1. بیمه‌نامه صادراتی با خطرات معمولی که شامل حادثه‌ای که برای وسیله نقلیه روی می‌دهد و نیز آتش‌سوزی روی وسیله نقلیه می‌شود.
    2. بیمه‌نامه صادراتی با خطرات اضافی که شامل خسارتی است که به این روش‌ها وارد می‌شود: در هنگام تخلیه و بارگیری، سرقت کلی محموله، پرت شدن کالا از روی وسیله نقلیه و برخورد شیء خارجی با مورد بیمه. در این نوع بیمه‌نامه‌ها، خطرات اضافی با محاسبه اضافه نرخ و فرانشیز ارائه می‌شود.

باربری وارداتی

بیمه‌های حمل و نقل وارداتی بیمه‌هایی‌اند که مبدا کشور خارجی و مقصد ایران است. بیمه‌های حمل و نقل وارداتی، صادراتی و ترانزیت بر اساس مبدا و مقصد آن‌ها دسته‌بندی می‌شوند و همه واردکنندگان کالا به این بیمه‌نامه نیاز دارند.

خسارات تحت پوشش این بیمه‌نامه

خطرات بیمه‌نامه‌های وارداتی به دو دسته تقسیم می‌شوند:

  1. بیمه‌نامه وارداتی با خطرات معمولی که شامل حادثه‌ای که برای وسیله نقلیه روی می‌دهد و نیز آتش‌سوزی روی وسیله نقلیه می‌شود.
    2. بیمه‌نامه وارداتی با خطرات اضافی که شامل خسارتی است که به این روش‌ها وارد می‌شود: در هنگام تخلیه و بارگیری، سرقت کلی محموله، پرت شدن کالا از روی وسیله نقلیه و برخورد شیء خارجی با مورد‌بیمه. در این نوع بیمه‌نامه‌ها، خطرات اضافی با محاسبه اضافه نرخ و فرانشیز ارائه می‌شود.