به نظر شما سرمایه گذاری در بانک بهتره یا بیمه؟ با ما باشید و با دیدن این کلیپ به جواب این سوال مهم پی ببرید.