بیمه جامع مسئولیت مدیران ساختمان

اگر مدیر ساختمان هستید حتما گاهی اوقات با خود اندیشیده اید که اگر برای نظافت چی یا سرایدار اتفاقی بیفتد تکلیف چیست ؟ اگر سنگ یا آجری از نمای ساختمان رها شود و بر سر یک عابر بیفتد تکلیف چیست ؟ اگر برای تعمیرکار تاسیسات یا آسانسور یا باغبان حادثه ای پیش بیاید چه باید کرد ؟ اگر مهمانی در حین استفاده از آسانسور دچار حادثه شود مسئول کیست ؟ پاسخ تمام این دغدغه ها و نگرانی ها در بیمه مسئولیت مدنی مدیر ساختمان بیمه دی دیده شده است .

سرفصل های مقاله

بیمه جامع مسئولیت مدیران ساختمان

بیمه جامع مسئولیت مدیر ان ساختمان

اگر مدیر ساختمان هستید حتما گاهی اوقات با خود اندیشیده اید که اگر برای نظافت چی یا سرایدار اتفاقی بیفتد تکلیف چیست ؟ اگر سنگ یا آجری از نمای ساختمان رها شود و بر سر یک عابر بیفتد تکلیف چیست ؟ اگر برای تعمیرکار تاسیسات یا آسانسور یا باغبان حادثه ای پیش بیاید چه باید کرد ؟ اگر مهمانی در حین استفاده از آسانسور دچار حادثه شود مسئول کیست ؟ پاسخ تمام این دغدغه ها و نگرانی ها در بیمه مسئولیت مدنی مدیر ساختمان بیمه دی دیده شده است .

موضوع بیمه مسئولیت مدیر ساختمان :

عبارت است از بیمه مسئولیت مدیر ساختمان در قبال ساکنین ، اشخاص ثالث و مشاعات ساختمان ، بدین معنی که چنانچه در نتیجه قصور و سهل انگاری مدیر ساختمان خسارت جانی و مالی به ساکنین ، اشخاص ثالث و مشاعات وارد شود و منشاء این خسارت ناشی از مشاعات ساختمان باشد ، شرکت بیمه پس از احراز مسئولیت مدیر ساختمان و در صورت لزوم مطابق رای محاکم قضایی نسبت به پرداخت خسارت اقدام می نماید.

خطرات تحت پوشش بیمه مسئولیت مدیر ساختمان:

مسئولیت بیمه گذار در قبال اشخاص ثالث، ساکنین و مشاعات ساختمان مطابق شرایط و تعهدات بیمه نامه

صدمات جانی و مالی وارده به شخص بیمه گذار در اثر خطرات موضوع بیمه نامه و در محل مورد بیمه ، بر اساس شرایط بیمه نامه (حوادث)

خسارت جانی وارده به شخص سرایدار ، نظافتچی ، سرویس کار ، تعمیرکار و باغبان برای همه موارد در بخش های مشاعات ساختمان و در اثر خطرات موضوع مورد بیمه نامه

خسارت جانی وارده به ساکنین و اشخاص ثالث ناشی از استفاده از آسانسور و یا پله برقی

تجهیزات ساختمانی

آتش سوزی – صاعقه – انفجار و هر گونه بلایای طبیعی

خسارات وارده که باعث از بین رفتن کامل بنا باشد

استخر ورزشی مربوط به ساختمان مورد بیمه

اماکن ورزشی مربوط به ساختمان مورد بیمه

محل بازی کودکان مربوط به ساختمان مورد بیمه

همچنین با کلیک بر روی این متن بخوانید : بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

خسارت های غیر قابل پرداخت :

1- خسارت وارده ناشی از فعالیت های نماکاری ، نقاشی ، احداث و یا اضافه بنا ، و هرگونه تعمیرات اساسی و کلی ساختمان در کلیه ساختمانهای مورد بیمه

2- خسارت وارده به وسایل نقلیه مستقر در پارکینگ های عمومی ، تجاری ، اداری

3- خسارت های ناشی از تصادم ، تصادف ، برخورد با اجسام ثابت و … که در نتیجه عمل راننده وسیله نقلیه حادث شود

4- خسارت های ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار

5- خسارت های ناشی از انفجار هسته ای و تشعشعات رادیو اکتیو

6- خسارت های ناشی از جنگ و انقلاب و شورش و اعتصاب و عوامل دیگری از این قبیل

7- جرایم ، تخلفات و مطالبات شهرداری و سایر سازمانها و جزای نقدی

8- کلیه حوادثی که طبق نظر مراجع ذیصلاح بیمه گذار مسئول آن شناخته نمی شود

11- خسارت وارده به وسیله نقلیه موتوری بر اثر برخورد ، تصادم ، تصادف ، سرقت کلی ، سرقت جزیی ، و خط کشی روی بدنه

12- خسارت وارده ناشی از مسئولیت غیر از بیمه گذار ( مانند مسئولیت پیمانکار )

13- هرگونه خسارتی که خارج از شرایط و آیین نامه مسئولیت قانون تملک آپارتمانها باشد

14- خسارت وارده به کارکنان و نگهبانان بیمه گذار در مراکز تجاری و اداری

تبصره : خسارت های مالی وارده به اتومبیل های مستقر درپارکینگ ساختمان های مسکونی که منشا حادثه مشاعات ساختمان باشد مطابق شرایط بیمه نامه قابل پرداخت است

سوالات متداول بیمه مسئولیت مدیر ساختمان :

آیا با وجود خرید بیمه مسئولیت مدیر ساختمان نیازی به خرید بیمه آسانسور بصورت جداگانه هست ؟

خیر کلیه حوادث احتمالی آسانسور و مسئولیت های احتمالی ناشی از آن جزو تعهدات بیمه مسئولیت مدیر ساختمان بوده و نیازی به خرید بیمه آسانسور نیست

آیا با وجود خرید بیمه مسئولیت مدیر ساختمان نیازی به خرید بیمه آتش سوزی بصورت جداگانه هست ؟

خیر.این بیمه نامه به صورت کامل آتش سوزی را پوشش می دهد

راهنمای خسارت بیمه مسئولیت مدیر ساختمان

در صورت وقوع هرنوع حادثه و یا هر نوع ادعایی علیه مدیر یا هیات مدیره ساختمان در چهارچوب تعهدات بیمه نامه مراتب را حداکثر ظرف 5 روز کاری به نمایندگی بیمه ایران بصورت کتبی اطلاع دهید