بیمه طرح جامع منازل مسکونی

بیمه آتش سوزی، توافقی است بین بیمه گر و بیمه گذار که در قالب بیمه نامه ثبت می شود. به این صورت که: بیمه گر، مبلغی را به عنوان حق بیمه از بیمه گذار می گیرد و در ازای آن، تعهد می کند که اگر زیان های مالی و خطراتی که در پوشش بیمه است، به بیمه گذار برسد، هزینه ها و خسارت های آن زیان ها را به بیمه گذار بپردازد.
خسارت هایی که در پوشش این بیمه قرار می گیرند.

بیمه آتش سوزی، توافقی است بین بیمه گر و بیمه گذار که در قالب بیمه نامه ثبت می شود. به این صورت که: بیمه گر، مبلغی را به عنوان حق بیمه از بیمه گذار می گیرد و در ازای آن، تعهد می کند که اگر زیان های مالی و خطراتی که در پوشش بیمه است، به بیمه گذار برسد، هزینه ها و خسارت های آن زیان ها را به بیمه گذار بپردازد.
خسارت هایی که در پوشش این بیمه قرار می گیرند
بیمه آتش سوزی می تواند خسارت هایی که به اموال منقول و غیرمنقول وارد شده است را جبران کند و هزینه آن ها را پرداخت کند؛ حسارت هایی مثل: ماشین آلات، تجهیزات، لوازم و اثاثیه منزل، لوازم اداری، موجودی فروشگاه ها، انبارها، ساختمان ها و تاسیسات واحدهای صنعتی، غیرصنعتی، تجاری و مسکونی. بر اساس آمارها، بسیاری از واحدهای صنعتی، تولیدی، تجاری و مسکونی و… ممکن است دچار آتش سوزی شوند که در این صورت، خسارت ها و هزینه های هنگفتی به صاحبان آن ها تحمیل می شود. اگر این واحد ها در پوشش بیمه باشند، خساراتی که به آن ها وارد شده، جبران می شود و بیمه می تواند هزینه آن ها را پرداخت کند.
این اتفاق ها و خطرات در پوشش این بیمه نامه قرار دارند:
خطرات تبعی مثل سیل، زلزله، طوفان، سقوط بهمن، سقوط هواپیما، هلیکوپتر و قطعات آن، برخورد اجسام خارجی، ترکیدگی لوله آب، ضایعات ناشی از آب باران و ذوب برف، شکست شیشه، سرقت با شکست حرز، نشست، ریزش و رانش، انفجار ظروف تحت فشار، شورش، بلوا، اغتشاش و آشوب و هزینه های پاکسازی و جمع آوری ضایعات ناشی از تحقق خطرهای مشمول بیمه.
شرایط بیمه نامه
بیمه گر: شرکت بیمه دی (سهامی عام) که جبران خسارت احتمالی را بر اساس شرایط بیمه نامه برعهده دارد.
بیمه گذار: شخص حقیقی یا حقوقی که این بیمه نامه را خریده و تعهد می کند حق بیمه را بپردازد.
مورد بیمه: ارزش ریالی اعیانی و اثاثیه منزل مسکونی بیمه گذار طبق هریک از طرح های پنج گانه
خطراتی که این بیمه پوشش می دهد: آتش سوزی، صاعقه و انفجار (خسارات احتمالی نوسانات جریان برق که به دلیل تخلیه بار الکتریکی صاعقه رخ می دهند، در پوشش این بیمه نیستند) و خطرات اضافی سیل، زلزله، طوفان و سرقت.
فرانشیز
زلزله: فرانشیز زلزله یک درصد ارزش مبلغ بیمه شده است.
سیل: فرانشیز سیل 10 درصد هر خسارات است.
طوفان: فرانشیز طوفان 10 درصد هر خسارت است.
سرقت: فرانشیز سرقت 10 درصد هر خسارت است.
اعتبار بیمه نامه
این بیمه نامه، به مدت یک سال شمسی از روز شروع بیمه نامه و به شرط پرداخت و واریز وجه حق بیمه ای که در بیمه نامه درج شده، اعتبار دارد.
فسخ بیمه
بیمه گذار می تواند در هر زمانی بیمه نامه را فسخ کند. در این صورت، مبلغ بازخرید بیمه نامه بر اساس تعرفه کوتاه مدت است.
تشدید خطر
اگر عوامل تشدید خطر برای مورد بیمه خطری را ایجاد کنند و آن خطر محقق شود و تا پیش از آن، بیمه گر از این موضوع مطلع نشده باشد، بیمه گذار وظیفه دارد در مدت 24 ساعت این موضوع را به بیمه گر اطلاع دهد. در غیر این صورت، بیمه گر می تواند مبلغ خسارات را به نسبت حق بیمه دریافتی و حق بیمه مشدد، پرداخت کند.
توجه:
* متن کامل شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی و خطرات اضافی، نزد بیمه گر موجود است و اگر بیمه گذار تمایل داشته باشد، بیمه گر می تواند آن ها را ارائه دهد.
* ساختمان هایی که با سازه خشتی و گلی هستند، در تعهد این بیمه نامه نیستند.
* در این نوع بیمه نامه، ماده 10 قانون بیمه اعمال نمی شود.

مشاوره رایگان

مشاوران ما آماده مشاوره رایگان در ضمینه های صدور و پرداخت خسارت هستند.تلفن را بردارید و سوالات خود را از مشاوران ما بپرسید. همچنین می‌توانید با تکمیل فرم ذیل از مشاوران ما بخواهید با شما تماس بگیرند.

راهنمای خرید
تخفیف های ویژه ای که در یک بیمه نامه جامع با پوشش بیمه ای، آتش سوزی، مسئولیت و حوادث در کمترین زمان و با حداکثر تسهیلات وجود دارد، از مزایای این طرح است.
با توجه به شرایطی که در بیمه نامه درج شده است، خطرات در یکی از گروه های زیر پوشش داده می شود:
– آتش سوزی، انفجار، صاعقه، سیل و طوفان و زلزله و سرقت اثاثیه
– غرامت فوت، نقص عضو و هزینه معالجه بیمه گذار و افراد دیگری که در محل مورد بیمه، مقیم اند (حداکثر برای 4 نفر که دچار خطرهای ذکر شده شوند)
– مسئولیت بیمه گذار در برابر خسارت مالی که از آتش سوزی، انفجار در محل مورد بیمه به اشخاص ثالث رسیده است.
– هزینه اجاره و اسکان موقت بیمه گذار و خانواده وی؛ در صورتی که خطرهای مورد بیمه اتفاق افتاده باشند و محلی که بیمه شده، غیرقابل سکونت باشد.
– بیمه
– ذینفع (استفاده کننده) از ساختمان بیمه شده در این گواهی، مالک ساختمان است.
– حداکثر تعهد بیمه گر در مدت بیمه در برابر موارد بیمه شده در جدول ضمیمه، از سرمایه بیمه شده آن بیشتر نخواهد شد.

دریافت خسارت
بر اساس بند 1 ماده 23 شرایط عمومی بیمه نامه آتش‌سوزی اعلام خسارت حداکثر ظرف مدت 5 روز از زمان اطلاع از وقوع حادثه به صورت نامه کتبی و یا تکمیل فرم اعلام خسارت انجام شده و به شعبه محل صدور بیمه‌نامه تحویل گردد.
مراحل پیگیری خسارت :
1. پس از اعلام خسارت و تحویل مدارک به شرکت‌بیمه هماهنگی لازم جهت بازدید از مورد‌بیمه خسارت‌دیده بعمل خواهد آمد .
2. پس از بررسی پرونده و تعیین میزان خسارت و شمول یا عدم شمول بیمه‌ای خسارت نتیجه پرونده به شعب مربوطه اعلام و شعب موظف است مراتب را به اطلاع بیمه‌گذار برساند.
3. در صورت رضایت بیمه‌گذار به دریافت وجه خسارت، تحویل رضایتنامه مورد تایید شعبه و دریافت حواله و چک خسارت
4. درصورت عدم رضایت به دریافت مبلغ و اعتراض بیمه‌گذار ، ارائه نامه اعتراض به شعبه و طی‌کردن پروسه رسیدگی به اعتراض
5. در نهایت در صورت توافق ارائه رضایتنامه و دریافت خسارت و در صورت عدم توافق اجرای بند 3 ماده 24 شرایط عمومی و در صورت عدم توافق نهایی ارجاع پرونده به دادگاه.

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده :
1. ارائه اصل بیمه نامه و شرایط و ضمائم پیوست و رسید پرداخت حق‌بیمه و الحاقیه احتمالی
2. ارائه کارت ملی
3. ارائه سند مالکیت و یا اجاره‌نامه متعلق به بیمه‌گذار
در صورتی‌که مالکیت و یا اجاره‌نامه محل مورد‌‌‌بیمه به‌نام سایر وابستگان درجه‌یک بیمه‌گذار باشد (همسر ، فرزند ، پدر یا مادر) ارائه مستندات شناسایی الزامی است. در صورتی‌که اشخاص ثالث بعنوان ذینفع مورد‌بیمه شناخته شوند می‌بایست نام ایشان در بیمه‌نامه بعنوان ذینفع ذکر شده باشد.
4. ارائه فهرست اموال آسیب‌دیده و مبلغ تقریبی خسارت
5. اصل گزارش آتش‌نشانی و نیروی‌انتظامی
6. اصل گزارش مراجع ذیصلاح در خصوص حوادث غیرمترقبه

خرید آنلاین بیمه

هر جا که هستی به راحتی، هر بیمه نامه ای که خواستی آنلاین بخر...!

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.