بیمه حوادث گروهی

در اغلب بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای صنعتی، کارگرانی مشغول به کارند که به دلیل ماهیت شغلی‌شان در معرض خطرات جدی می‌باشند و در صورت بروز حادثه، امکان پرداخت هزینه‌های بیمارستانی را نداشته و در صورت فوت، خانواده‌های آنها بی‌سرپرست شده و منبع مالی برای امرار معاش نخواهند داشت. جهت برقراری آرامش خیال و جبران خسارت، بیمه‌گذار می‌تواند با بیمه نامه‌های حوادث گروهی، زیان‌های اقتصادی ناشی از حادثه را برای سرپرست خانوار و یا افراد تحت تکفل وی تأمین نماید.

در اغلب بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای صنعتی، کارگرانی مشغول به کارند که به دلیل ماهیت شغلی‌شان در معرض خطرات جدی می‌باشند و در صورت بروز حادثه، امکان پرداخت هزینه‌های بیمارستانی را نداشته و در صورت فوت، خانواده‌های آنها بی‌سرپرست شده و منبع مالی برای امرار معاش نخواهند داشت. جهت برقراری آرامش خیال و جبران خسارت، بیمه‌گذار می‌تواند با بیمه نامه‌های حوادث گروهی، زیان‌های اقتصادی ناشی از حادثه را برای سرپرست خانوار و یا افراد تحت تکفل وی تأمین نماید.

پوشش‌های اصلی این بیمه‌نامه، فوت و نقص عضو دائم (کامل و یا جزئی) و در صورت درخواست بیمه‌گذار، هزینه‌های پزشکی در اثر حادثه را نیز می‌تواند به عنوان پوشش فرعی درخواست نماید.

انواع بیمه نامه‌های حوادث گروهی:

 •  بیمه‌نامه حوادث گروهی:

این بیمه‌نامه‌ها به درخواست بیمه‌گذاران حقوقی و اغلب به صورت یکساله صادر می‌گردد. سازمان‌ها، شرکتها و سایر موسسات حقوقی می‌توانند پرسنل خود را (در صورتی که تعدادشان از 10 نفر کمتر نباشد) بصورت گروهی بیمه کنند.

 •  بیمه حوادث گروهی تورهای مسافرتی:

بیمه‌گذار در این بیمه‌نامه می‌تواند شخصیت حقوقی (آژانس‌های مسافرتی و …)، و حقیقی (مسئول آژانس مسافرتی، راهنمای تور و …. ) داشته باشد؛ ارائه پوشش بیمه حوادث گروهی تورها به بیمه‌گذاران حقیقی به شرطی مجاز است که ارتباط بیمه‌گذار با بیمه‌شدگان با هدفی غیر از اخذ پوشش بیمه موضوع این بیمه‌نامه ‌باشد، به عنوان مثال سرپرست و یا عضو یک خانواده یا گروه دوستانه نمی‌تواند برای سفرهای خانوادگی و …. به عنوان بیمه‌گذار برای سایر اعضا خانواده و یا دوستان خود این بیمه‌نامه را خریداری نماید و می‌بایست این بیمه‌نامه حتما توسط یه آژانس گردشگری و یا نظایر آن خریداری شود و حتما درخواست کتبی بیمه‌گذار حتما مهر و امضاء آن مؤسسه موجود باشد. این بیمه‌نامه‌ها اغلب به صورت کوتاه مدت صادر و حداقل تعداد بیمه‌شدگان در این بیمه‌نامه‌ها 20 نفر می‌باشد.

 • بیمه حوادث گروهی مهدکودک‌ها:

در این بیمه‌نامه کلیه نوباوگان مهدكودك‌ها از گروه سنی 6 ماه تا 7 سال و همچنین پرسنل آن با حق‌بیمه‌ای اندک تحت پوشش بیمه فوت، نقص عضو و از کارافتادگی و هزینه‌های پزشکی ناشی از حادثه قرار می‌گیرند.

 • بیمه حوادث گروهی تحصیلی (دانش آموزی و دانشجویی)

در این طرح، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مدارس دولتی و غیر دولتی با پرداخت حق‌بیمه نازل برای مدت یکسال و به صورت 24 ساعت شبانه روز دانش آموزان و دانشجویان خود در قبال خطرات فوت و نقص عضو و هزینه پزشکی بر اثرحادثه تحت پوشش قرار می‌دهند .

 • بیمه‌نامه طرح مصوب کارکنان دولت:

این نوع بیمه مخصوص کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به دولت می‌باشد و سرمایه آن از 10  تا 55 میلیون ریال با انتخاب موسسه طرف قرارداد است. حق‌بیمه این نوع قرارداد با توجه به میزان سرمایه ثابت است، پوشش بیمه‌ای موضوع این قرارداد  نقص عضو در اثر حادثه با مبلغ سرمایه مندرج در قرارداد است. بیمه‌شدگان در این قرارداد تا سن 70 سالگی تمام تحت پوشش عمر و حوادث قرار دارند. شایان ذکر است حسب تصویب نامه شماره 15467/ ت 28916 ﻫ  مورخ 18/2/85 هیأت محترم وزیران و نامه شماره 186626/ 100 مورخ 16/11/85 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت موظف به انعقاد قرارداد مصوبه کارکنان دولت از تاریخ 1/1/86 بدون سقف سني گرديده‌اند، لذا چنانچه سازمان يا مؤسسه دولتي متقاضي اين نوع پوشش بيمه‌اي باشند اين شرکت پس از اخذ اطلاعات لازم نسبت به ارائه خدمات بيمه‌ای مناسب اقدام خواهد نمود.

نکات لازم:

 • حداکثر سن جهت پوشش بیمه‌ای حوادث گروهی تا 75 سال می‌باشد.
 • حداکثر سرمایه هزینه پزشکی 20% سرمایه فوت در اثر حادثه می‌باشد.
 • حق‌بيمه اين ‌نوع بيمه‌نامه بر اساس نوع فعاليت و شغل افراد محاسبه و اعلام مي‌گردد.

استثنائات بیمه‌نامه:

موارد زير و يا تحقق خطرات ناشي از آن، از شمول تعهدات بيمه‌گر خارج است :

الف) خودكشي و يا اقدام به آن.

ب) صدمات بدني كه ‌بيمه‌شده عمداً موجب آن ‌شود.

ج) مستي و يا استعمال هرگونه مواد مخدر و روان گردان.

د) استفاده از داروهاي كاهنده هوشياري و خواب‌آور بدون تجويز پزشك.

هـ) ارتكاب ‌بيمه‌شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت، مشاركت و يا معاونت در آن.

و) هر نوع ديسك و يا فتق ‌بيمه‌شده.

ز) بيماري و ابتلا به جنون ‌بيمه‌شده مگر آن كه ابتلا به جنون ناشي از تحقق خطر موضوع اين بيمه باشد.

ح) فوت ‌بيمه‌شده به علت حادثه ناشي از عمد ذي‌نفع (اعم از مباشرت، مشاركت و يا معاونت). در اين صورت ‌بيمه‌گر فقط متعهد به پرداخت سهم ساير افراد ذي‌نفع در سرمايه بيمه خواهد بود.

ط) جنگ (به جز انفجار و يا عملكرد ادوات نظامي كه بعد از جنگ بجا مانده است)، شورش، انقلاب، بلوا، اعتصاب، قيام، آشوب، كودتا و اقدامات احتياطي مقامات نظامي و انتظامي.

ي) زمين‌لرزه، آتش‌فشان و فعل و انفعالات هسته‌اي.

ك) ورزش‌هاي رزمي و حرفه‌اي، شكار، سواركاري، قايق‌راني، هدايت موتورسيكلت، هدايت و يا سرنشيني هواپيماي آموزشي، اكتشافي و غيرتجاري، هدايت و يا سرنشيني اتومبيل كورسي (مسابقه‌اي)، هدايت و يا سرنشيني هليكوپتر، غواصي، پرش با چتر نجات و هدايت كايت يا ساير وسائل پرواز بدون موتور.

تبصره ۱– خطرات مندرج دربندهاي ط، ي و ك با موافقت كتبي ‌بيمه‌گر و اخذ ‌حق‌بيمه مربوطه قابل پوشش است و براي پوشش بند ط رعايت موارد زير ضروري است:

ل) بيمه‌شده نبايد در تحقق خطر بيمه‌شده مشاركت داشته باشد.

م) بيمه‌گر مي‌تواند با ارسال اخطار كتبي ۱۰ روزه پوشش بيمه‌اي موضوع بند مذكور را لغو نمايد.

ن) حوادث ناشي از رانندگي توسط شخص بيمه‌شده در صورتي كه داراي گواهينامه معتبر و متناسب با نوع وسيله نقليه مورد استفاده نباشد.

راهنمای خرید

بیمه‌نامه‌های حوادث گروهی به درخواست بیمه گذاران حقوقی صادر می‌گردد. سازمان‌ها، شرکتها و سایر موسسات حقوقی می‌توانند پرسنل خود را (در صورتی که تعدادشان از 10 نفر کمتر نباشد) بصورت گروهی بیمه کنند.

فرآیند صدور

درخواست کتبی بیمه‌گذار حقوقی به یکی از شعب شرکت بیمه دی با ذکر اطلاعات لازم جهت محاسبه حق‌بیمه مانند: تعداد بیمه‌شدگان، نوع فعالیت اکثر بیمه‌شدگان«اداری/غیر اداری» و سرمایه هر یک از پوشش های بیمه‌نامه به اداره صدور ارسال می‌گردد، پس از  اعلام نرخ و حق‌بیمه از سوی بیمه‌گر، در صورت موافقت بیمه‌گذار با حق‌بیمه اعلامی بیمه‌نامه صادر می‌گردد.

نکته: مبنای تعیین نرخ در این رشته، نوع فعالیت اکثریت بیمه‌شدگان در آن سازمان یا شرکت می‌باشد.

فرآیند صدور الحاقیه

هر گونه درخواست تغييرات (افزایشی و کاهش سرمایه، فسخ و یا ابطال و…) در مفاد بيمه‌نامه مي‌بايست به صورت مكتوب به بيمه‌گر اعلام گردد و در صورت موافقت بيمه‌گر‌، انجام تغييرات در سيستم با صدور الحاقيه انجام می‌گردد.

دریافت خسارت

اگر یکی از حوادثی که در پوشش بیمه نامه حوادث گروهی است، رخ دهد، بیمه گذار می تواند حداکثر در مدت 5 روز از تاریخ وقوع حادثه، این موضوع را به بیمه گر اعلام کند و مدارکی که در ادامه می آید را برای بررسی و پرداخت خسارت، به نزدیک ترین شعبه بیمه دی ارسال کند. اگر حوادث مذکور باعث فوت شخص بیمه شده گردد، وارثان او حداکثر تا دو هفته از تاریخ فوت وی، باید این موضوع را به بیمه گر اعلام کنند و مدارکی که در ادامه ذکر می شود را برای بررسی و پرداخت خسارت به نزدیک ترین شعبه بیمه دی ارسال کنند.

مشاوره رایگان

مشاوران ما آماده مشاوره رایگان در ضمینه های صدور و پرداخت خسارت هستند.تلفن را بردارید و سوالات خود را از مشاوران ما بپرسید. همچنین می‌توانید با تکمیل فرم ذیل از مشاوران ما بخواهید با شما تماس بگیرند.

مدارک مورد نیاز در صورت نقص عضو:

 1. نامه اعلام خسارت بیمه گذار در مهلت مقرر
 2. گزارش مراجع قانونی درباره حادثه که در آن نام بیمه شده، محل و چگونگی حادثه ذکر شده باشد
 3. اصل مدارک و اسناد مربوط به حادثه همراه با رادیوگرافی های قبل و بعد از حادثه
 4. گواهی پزشک معالج مبنی بر پایان معالجات و تایید نقص عضو و از کار افتادگی دائم و قطعی
 5. گواهینامه متناسب با وسیله نقلیه (اگر خسارت در اثر حوادث ترافیکی باشد و بیمه شده، راننده وسیله نقلیه باشد)
 6. کپی شناسنامه و کارت ملی
 7. آخرین فیش حقوقی (مخصوص کارمندان شرکت ها و سازمان ها)
 8. آخرین حکم کارگزینی (مخصوص کارمندان شرکت ها و سازمان ها)

مدارک مورد نیاز در صورت فوت:

 1. نامه اعلام خسارت بیمه گذار در مهلت مقرر
 2. گواهی پزشک قانونی که در آن علت فوت تعیین شده است
 3. گواهی فوت ثبت احوال
 4. گزارش مراجع قانونی درباره حادثه که در آن نام بیمه شده، تاریخ، محل و چگونگی حادثه ذکر شده باشد
 5. هر سه صفحه شناسنامه باطل شده متوفی
 6. کارت ملی متوفی
 7. گواهی انحصار وراثت (اگر استفاده کنندگان وراث قانونی باشند)
 8. کپی شناسنامه استفاده کنندگان از سرمایه بیمه (ذینفعان)
 9. گواهینامه متناسب با وسیله نقلیه (اگر فوت در اثر حوادث ترافیکی بوده باشد و بیمه شده، راننده وسیله نقلیه باشد)
 10. آخرین فیش حقوقی (مخصوص پرسنل شرکت ها و سازمان ها)
 11. آخرین حکم کارگزینی (مخصوص پرسنل شرکت ها و سازمان ها)

مدارک مورد نیاز در صورت بروز هزینه پزشکی ناشی از حادثه:

 1. نامه اعلام خسارت بیمه گذار در مهلت مقر
 2. گزارش مراجع قانونی درباره حادثه که در آن مشخصات بیمه شده، تاریخ، محل و چگونگی حادثه ذکر شده باشد.
 3. اصل مدارک و اسناد حادثه و نیز نوع درمان و صورتحساب مراکز درمانی و نیز اظهار نظر تخصصی در مورد رادیولوژی و سی تی اسکن و … انجام شده به همراه مدارک مربوط به آن ها مانند گرافی ها و… .
 4. کپی شناسنامه و کارت ملی
 5. آخرین فیش حقوقی (مخصوص پرسنل شرکت ها و سازمان ها)
 6. آخرین حکم کارگزینی (مخصوص پرسنل شرکت ها و سازمان ها)

سوالات

1.مزایای قرارداد بیمه حوادث گروهی نسبت به بیمه حوادث انفرادی چیست؟

* پائین بودن نرخ حق‌بیمه نسبت به نرخ مشابه شغلی همان افراد در بیمه حوادث انفرادی
* تقسیط حق‌بیمه
* امکان افزایش و کاهش در گروه بیمه‌شدگان
* امکان ارائه تخفیف بر اساس تعداد نفرات بیمه‌شدگان

2.آیا امکان پوشش افراد بالای 75 سال در این بیمه‌نامه وجود دارد؟

* بله، با پرداخت حق‌بیمه اضافی (10 درصد به ازای هر سال) امکان پوشش افراد بالای 75 سال نیز وجود دارد.

3.آیا کلیه پوشش های این بیمه‌نامه اجباری می‌باشد؟

* پوشش فوت در اثر حادثه پوشش اجباری و سایر پوشش‌ها به صورت اختیاری می‌باشد.

خرید آنلاین بیمه

هر جا که هستی به راحتی، هر بیمه نامه ای که خواستی آنلاین بخر...!

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.