نحوه دریافت خسارت بیمه درمان تکمیلی

در صورتی که محل بستری یکی از بیمارستان‌های طرف قرارداد شرکت بیمه دی باشد: بیمه‌شده می‌تواند با معرفی‌نامه بیمه دی به بیمارستان مراجعه نماید.

سرفصل های مقاله

نحوه دریافت خسارت بیمه درمان تکمیلی

نحوه دریافت خدمات بیمارستانی

 • الف) در صورتی که محل بستری یکی از بیمارستان‌های طرف قرارداد شرکت بیمه دی باشد:بیمه‌شده می‌تواند با معرفی‌نامه بیمه دی به بیمارستان مراجعه نماید.
 • ب) در صورتی که محل بستری در سایر بیمارستان‌ها (غیر طرف قرارداد با شرکت بیمه دی) باشد:پس از ترخیص و تسویه حساب، همه مدارک بیمارستانی ممهور به مهر بیمارستان و گواهی پزشک را برای شرکت بیمه دی ارسال نمائید. هزینه‌های فوق برابر با مفاد قرارداد بیمه و تعرفه بستری و درمان در بیمارستان‌های طرف قرارداد هم درجه و فرانشیز مربوطه محاسبه و پرداخت می‌گردد.در صورت عدم درج حق‌الزحمه پزشکان در صورتحساب، این مبلغ بر اساس مفاد قرارداد با آن مراکز و یا مراکز هم‌درجه تامین می‌گردد.در صورت عدم قرارداد بیمارستان با بیمه‌گر پایه، بیمه‌شده ابتدا باید با اصل پرونده به بیمه‌گر پایه خود مراجعه و پس از دریافت سهم آن، کپی برابر اصل مدارک همراه با گواهی مبلغ پرداختی تحویل شرکت بیمه دی شود.

بخوانید : معرفی بیمه درمان تکمیلی

مدارک مورد نیاز برای پرداخت هزینه‌های بیمارستانی

 • 1. اصل صورتحساب بیمارستان ممهور به مهر بیمارستان با ذکر تاریخ ورود و خروج، نام ونام خانوادگی ومشخصات بیمار
 • 2. گواهی پزشک معالج مبنی برنوع بیماری و علت بستری
 • 3. دستور پزشک، نتیجه گزارش کلیه خدمات سرپایی
 • 4. گزارش شرح عمل یا بیماری به انضمام نظریه پزشک یا پزشکان معالج در خصوص علت بیماری و شرح معالجات انجام‌شده
 • 5. گواهی پزشک بیهوشی (گزارش بیهوشی) همراه با مهر دکتر بیهوشی در صورت عمل جراحی
 • 6. گواهی پزشکان مشاوره
 • 7. اصل صورتحساب ریز آزمایشات، دارو، لوازم مصرفی و رادیولوژی و… ممهور به مهر بیمارستان
 • 8. دستور پزشک، نتیجه گزارش کلیه خدمات سرپایی
 • 9. خلاصه پرونده
 • 10. در صورت استفاده از پروتز ویا هر گونه جسم خارجی در حین عمل میبایست فاکتور ارائه‌شده ممهور به مهر شرکت تجهیزات پزشکی خریداری‌شده، پزشک معالج و پزشک جراح به همراه تاییدیه اتاق عمل باشد ونام وسیله در شرح عمل نیز قید و گرافی قبل وبعد از عمل نیز ارائه گردد.
 • 11. اصل قبوض پرداختی
 • 12. سایر مدارک ارائه‌شده توسط بیمارستان
 • 13. سایر مدارک به تشخیص پزشک معتمد بیمه‌گر

توجه مهم

 • 1.اعمال جراحی که نیاز به تایید پزشک معتمد، قبل از عمل جراحی دارند:جهت انجام اعمال جراحی مندرج در ذیل و قبل از انجام عمل جراحی و به منظور اخذ تایید از پزشک معتمد بیمه‌گر،ضمن در دست داشتن مدارک مورد نیاز با مسئولین شرکت بیمه دی هماهنگی لازم را انجام دهید:
  • جراحی‌های بینی: گواهی پزشک معالج مبنی بر نوع و علت بیماری + کلیشه و گزارش سی‌تی‌اسکن یا رادیوگرافی (جراحی زیبایی رینوپلاستی در تعهد نمی‌باشد.)
  • رفع عیوب انکساری چشم(لیزیک): گواهی پزشک معالج مبنی بر نوع و علت بیماری + برگه اپتومتری با ذکر نمره چشم کامپیوتری
  • جراحی چشم شامل افتادگی پلک، استرابیسم(انحراف چشم): گواهی پزشک معالج مبنی بر نوع و علت بیماری + معاینه توسط پزشک معتمد بیمه‌گر + گزارش پریمتری
  • هرنی شکمی: گواهی پزشک معالج مبنی بر نوع و علت بیماری + معاینه توسط پزشک معتمد بیمه‌گر + سونوگرافی
  • کلیه جراحی‌های پلاستیک: گواهی پزشک معالج مبنی بر نوع و علت بیماری + معاینه توسط پزشک معتمد بیمه‌گر
  • جراحی‌های چاقی مفرط: معاینه بالینی توسط پزشک معتمد
  • بیماری‌های اعصاب و روان: گواهی پزشک معالج مبنی بر نوع و علت بیماری (با مهر پزشک مربوطه)
 • 2. نحوه دریافت خدمات پاراکلینیکی:
  • الف) در صورتی که محل مراجعه یکی مراکز طرف قرارداد شرکت بیمه دی باشد:بیمه‌شده می‌تواند با معرفی‌نامه بیمه دی به بیمارستان مراجعه نماید.
  • ب) در صورتی که محل مراجعه سایر مراکز درمانی (غیر طرف قرارداد باشرکت بیمه دی) باشد:جهت دریافت هزینه‌های پاراکلینیکی ارائه مدارک زیر الزامی است:
   • 1. دستور پزشک معالج مبنی بر انجام هزینه سرپایی و تشخیصی ممهور به مهر پزشک
   • 2. اصل قبض رسید صندوق و یا فاکتور هزینه ممهور به مهر مرکز درمانی
   • 3. تصویر نتیجه و یا جواب هزینه سرپایی و تشخیصی

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]