درمان تکمیلی انفرادی

سرفصل های مقاله

درمان تکمیلی انفرادی

مقدمه:


در راستای تحقق استراتژی سازمان ” ترکیب محصولات بیمه ای و ارائه طرح های خاص”، توسعه فروش بیمه های عمر و رقابت پذیری محصولات و پاسخ به نیاز جامعه هدف، بیمه نامه درمان تکمیلی انفرادی ویژه بیمه نامه های اندوخته دار طراحی و ضمن اخذ مجوزهای مربوطه در سیستم نرم افزاری پیاده سازی شده است تا ضمن ایجاد جذابیت بیشتر در محصول، درتوسعه بیمه های زندگی مؤثر واقع شود.

در طراحی و ارائه خدمات بیمه ای در طرحها سعی شده است که هم تنوع در طرحها و هم رقابت پذیری طرح و خدمات ارائه شده در آن مد نظر قرار گیرد.
در ادامه به توضیحات طرح های درمانی و ویژگی های هر کدام اشاره شده و شرایط برخورداری از این طرح ها تبیین می گردد.

شرایط اختصاصی استفاده از طرحهای بیمه درمان تکمیلی انفرادی ویژه بیمه های اندوخته دار:


·این طرح ها مخصوص بیمه شدگان عمر و سرمایه گذاری می باشند.
·در صورت تمایل بیمه شده، امکان انتخاب طرح های ارائه شده در سطوح پایین تر به نسبت مجموع حق بیمه پرداختی بیمه نامه وجود دارد.
·بیمه شده می تواند با توجه به مجموع حق بیمه پرداختی و در قالب جدول زیر طرح درمانی متناسب را انتخاب نماید:

ارائه پوشش بیمه نامه درمان منوط به رعایت شرایط زیر می باشد:


1- سقف سنی حداقل 5سال تمام و حداکثر 70سال تمام می باشد
2- دوره انتظار:برای زایمان اعم از طبیعی و سزارین 9 ماه تمام
برای بیماری های مزمن مانند: لوزه، پروستات، دیسک ستون فقرات و گردن، پولیپ، جراجی سینوس،
میومکتومی و هیسترکتومی، واریکوسل، سیستوسل و رکتوسل، استرابیسم، لیزیک، کاتاراکت، سرطان، آنتروسل،
نارسائی مزمن کلیه، سنگ کلیه، آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی و عمل جراحی قلب به استثنا موارد حاد و اورژانسی
به تایید پزشک معتمد بیمه گر، زردی و بیماری های مزمن عفونی مانند: سل و هم چنین پیوند اعضا و
تمپانوماستوئیدکتومی و سپتوپلاستی و فتق و گواتر و صرع و هزینه درمان ناشی از حوادث مربوط به ادامه
معالجاتی که قبل از اولین تاریخ پوشش بیمه شده اتفاق افتاده باشد ، 3ماه تمام
3- فرانشیز در کلیه موارد و در صورت عدم استفاده از سهم بیمه گران حداقل 20درصد هزینه های درمانی مورد تعهد
می باشد
4- در صورتی که بیمه عمر و سرمایه گذاری از نوع طرح خانواده باشد، به ازای هر کدام از بیمه شده های بیمه نامه،
طرح درمان تکمیلی مطابق با جدول قابل ارائه میباشد.
5- در صورتیکه کلیه اعضای خانواده بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری داشته باشند میتواند از طرح بیمه درمان تکمیلی انفرادی خانواده
استفاده نمایند.

روش پرداخت حق بیمه طرح های درمان تکمیلی ویژه بیمه های اندوخته دار:


·حق بیمه طرح های درمان تکمیلی باید به صورت سالیانه و همزمان با اولین قسط بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری
پرداخت گردد.
در صورتی که حق بیمه عمر و سرمایه گذاری به صورت سالیانه و یکجا پرداخت گردد، در طرح های آسایش و آرامش علاوه
بر روش پرداخت یکجا، بیمه گذار می تواند به روش زیر نیز حق بیمه درمان تکمیلی را پرداخت نماید:
·طرح آسایش %30نقد الباقی طی دو قسط 1ماهه
·طرح آرامش %30نقد الباقی طی سه قسط 5ماهه
·پرداخت حق بیمه طرح درمان به صورت جداگانه و طی یک فیش به حساب شرکت بیمه دی واریز می شود.

پزشک معتمد:


·در صورتیکه بیمه نامه عمر بیمه شده دارای اضافه نرخ سنی باشد ویا به تشخیص واحد صدور ،بیمه نامه درمان
انفرادی نیاز به تایید پزشک معتمد خواهد داشت.

بیمه پایه:


·دارابودن بیمه پایه جهت صدور بیمه نامه درمان تکمیلی انفرادی الزامی میباشد