صدور اقساطی بیمه نامه های خودرو

جهت رفاه حال هموطنان عزیز بیمه دی نمایندگی مزدارانی بیمه ثالث خودرو شما عزیزان را به صورت اقساطی صادر می نماید

سرفصل های مقاله

صدور اقساطی بیمه نامه خودرو (ثالث و بدنه )

صدور اقساطی بیمه نامه های خودرو در بیمه دی نمایندگی مزدارانی

اقساط
اقساط

صدور بیمه نامه ثالث و بدنه با شرایط زیر:

جهت رفاه حال شما هموطنان عزیز این نمایندگی افتخار آن را دارد تا بیمه نامه های خودروی شما عزیزان را به صورت اقساطی و بدون حتی یک ریال اضافه وجه صادر نماید

1 – 30 درصد به صورت نقد

2 – مابقی به صورت 6 قسط متوالی

هیچ مبلغی به چکها اضافه نخواهد شد