بیمه مسئولیت حرفه ای

این بیمه‌نامه خسارت و زیان ناشی از مسئولیت حرف که ناشی از غفلت و اشتباه موجب جرح و فوت گردد تا میزان سرمایه تعهد شده را جبران می‌نماید.

2-1 بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان

این بیمه‌نامه خسارت و زیان ناشی از مسئولیت حرفه‌ای پزشکان، انترن‌ها و پیراپزشکان، ناشی از اشتباه و غفلت در ارائه خدمات پزشکی و درمانـی در حیطــه تخصـص خود که بیمــه‌گذار قانوناً مسئولیت انجام آن را به عهده دارد، را جبـران می‌نماید. خسارات مالی در مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان قابل جبران نمی‌باشد.

این بیمه‌نامه خسارت و زیان ناشی از مسئولیت حرف که ناشی از غفلت و اشتباه موجب جرح و فوت گردد تا میزان سرمایه تعهد شده را جبران می‌نماید.

2-1 بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان

این بیمه‌نامه خسارت و زیان ناشی از مسئولیت حرفه‌ای پزشکان، انترن‌ها و پیراپزشکان، ناشی از اشتباه و غفلت در ارائه خدمات پزشکی و درمانـی در حیطــه تخصـص خود که بیمــه‌گذار قانوناً مسئولیت انجام آن را به عهده دارد، را جبـران می‌نماید. خسارات مالی در مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان قابل جبران نمی‌باشد.

2-2 بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای داروخانه‌ها و دراگ‌استورها

این بیمه‌نامه همان طور که از نام آن برمی‌آید اشتباه و قصور و غفلت مسئولین داروخانه در ارائه دارو طبق نسخه پزشک را پوشش می‌دهد که شامل تهیه دارو نیز می‌باشد.

2-3 بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای بیمارستان

این بیمه‌نامه برای بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها، درمانگاه‌ها، آسایشگاه‌ها و خانه‌های بهداشت طراحی شده است. تامین بیمه‌نامه شامل خسارت و زیان ناشی از غفلت و قصور در ارائه خدمات بیمارستانی از جمله اشتباه و غفلت در ارائه داروی مناسب، اعمال جراحی و آلودگی اطاق عمل، خدمات دندانپزشکی، پرستاری و مراقبت بیمار، همچنین تهیه غذا و مایعات متناسب با حال بیمار می‌باشد.

2-4 بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای مهندسین ناظر، مجری و بازرسان گاز

موضوع بیمه‌نامه عبارت است از بيمه مسئوليت حرفه‌اي مهندسين ناظر لوله‌كشي گاز كه بر اساس آن بيمه‌گر متعهد مي‌شود در ازاء انجام تعهدات و وظايف بيمه‌گذار، خسارت ناشي از مسئوليت مهندسين ناظر، مجری و بازرسان لوله‌كشي گاز در رابطه با صدمات بدني و زيان مالي وارد به اشخاص ثالث جبران نمايد بدين معني كه چنانچه در نتيجه، قصور، خطا يا اشتباه

حرفه اي هر يك از بيمه‌شدگان در محل مورد نظارت خسارت جاني و يا مالي به اشخاص ثالث وارد آيد بيمه‌گر پس از احراز مسئوليت بيمه‌شده و با توجه به شرايط و مقررات مندرج در اين بيمه‌نامه نسبت به جبران آن اقدام نمايد.

2-5 بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای مهندسین ناظر، طراح و محاسب پروژه‌های ساختمانی

موضوع بیمه‌نامه عبارت است از بيمه مسئوليت حرفه‌اي مهندسين ناظر، طراح و محاسب پروژه‌های ساختمانی كه بر اساس آن بيمه‌گر متعهد مي‌شود در ازاء انجام تعهدات و وظايف بيمه‌گذار، خسارت ناشي از مسئوليت مهندسين ناظر، طراح و محاسب در رابطه با صدمات بدني و زيان مالي وارد به مالکان و اشخاص ثالث جبران نمايد بدين معني كه چنانچه در نتيجه، قصور، خطا يا اشتباه

حرفه‌اي هر يك از بيمه‌شدگان در محل مورد نظارت خسارت جاني و يا مالي به اشخاص ثالث وارد آيد بيمه‌گر پس از احراز مسئوليت بيمه‌شده و با توجه به شرايط و مقررات مندرج در اين بيمه‌نامه نسبت به جبران آن اقدام نمايد.

مشاوره رایگان

مشاوران ما آماده مشاوره رایگان در ضمینه های صدور و پرداخت خسارت هستند.تلفن را بردارید و سوالات خود را از مشاوران ما بپرسید. همچنین می‌توانید با تکمیل فرم ذیل از مشاوران ما بخواهید با شما تماس بگیرند.

راهنمای خرید

در این نوع بیمه‌نامه با توجه به تنوع شرایط خرید بیمه‌نامه و پوشش‌های قابل ارائه، بیمه‌گذاران می‌توانند با مراجعه به یکی از شعب و نمایندگان شرکت بیمه دی طی مراحل ذیل نسبت به خرید بیمه‌نامه اقدام نمایند.

مراحل صدور بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای به هنگام مراجعه بیمه‌گذار به واحــد صدور تا تحویل بیمه‌نامه به شرح ذیل می‌باشد.

  • درخواست کتبی و تکمیل فرم پرسشنامه (پیشنهاد): مشتری درخواست کتبی خود را به همراه فرم پیشنهاد که توسط شخص بیمه‌گذار یا نماینده قانونی وی، به طور دقیق مطالعه و تکمیـل گـردیده اسـت را به اداره صـدور بیمـه‌نامه‌های بدنه تحویل می‌دهد.
  • اعلام حق‌بیمه: پس از تکمیل فرم پرسشنامه واحد صدور می‌بایست بر اساس اطلاعات اعلام شدهع در فرم مذکور و تعهدات درخواستی، حق‌بیمه متعلقه را به بیمه‌گذار اعلام نماید.
  • تحویل بیمه‌نامه به بیمه‌گذار: بیمه‌گذار پس از واریز مبلغ حق‌بیمه و تحویل فیش واریزی به واحد صدور، بیمه‌نامه را دریافت می‌دارد.

دریافت خسارت

با توجه به اینکه این بیمه‌نامه خسارات جانی و مالی و هزینه‌های پزشکی وارد به زیاندیدگان را شامل می‌شود، لازم است جهت تشکیل پرونده خسارت اعلام خسارت، به صورت مکتوب و یا الکترونیکی به یکی از شعب بیمه دی و یا نمایندگان شرکت تحویل گردد.

مراحل پرداخت خسارت:

  • اعلام خسارت کتبی بیمه‌گذار
  • تحویل مدارک مورد نیاز هر خسارت با توجه به ماهیت خسارت
  • بررسی پرونده توسط کارشناسان بیمه دی و تطابق موضوع خسارت با شرایط بیمه‌نامه
  • صدور حواله خسارت جهت پرداخت خسارت

سوالات

1.تعهدات در بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان چیست؟

در صورتی که در نتیجه فعالیت پزشکان بنا به رای مراجع ذی‌صلاح، به علت خطا، اشتباه، غفلت و يا قصور بيمه‌گذار در انجام امور پزشكي شخصی دچار صدمات جسماني يا رواني گردد و يا فوت شود بیمه‌گر مسئول پرداخت خسارت خواهد بود.

2.نحوه محاسبه حق‌بیمه در رشته مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان چگونه است؟

پزشکان و پیراپزشکان از طرف سازمان نظام پزشکی، براساس تخصص به 5 گروه طبقه‌بندی می‌شوند که در این جداول نرخ بیمه مسئولیت پزشکان پیراپزشکان مشخص شده است.

3.تشخیص قصور بیمه‌گذار به چه استنادی خواهد بود؟

قصور پزشکان و پیراپزشکان براساس شرح وظایف ارائه شده توسط وزارت بهداشت و درمان که برای هر تخصص مشخص گردیده تعیین و خسارت پرداخت می‌گردد.

4.مدت بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان چند روز است؟

مدت بیمه‌نامه یکسال است.

5.تعهدات شرکت بیمه دی در بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان چقدر است؟

در کلیه بیمه‌نامه‌ها یک دیه به تناسب ماه عادی و حرام در تعهد بیمه‌گر خواهد بود.

6.چه مواردی در بیمه‌نامه مسئولیت مدنی حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان در تعهد بیمه‌گر نیست؟

انجام معالجه، مداوا  و یا عمل جراحی که به تشخیص مراجع ذی‌صلاح خارج از تخصص بیمه‌گذار باشد مگر آنکه زیاندیده نیاز به فوریت‌های پزشکی داشته باشد و متخصص مربوطه در دسترس نباشد.

بیمه‌گذار به دلیل استفاده از مسکرات و استعمال مواد مخدر یا داروی خواب‌آور، تمرکز و هوشیاری لازم برای مداوای زیاندیده نداشته باشد و باعث صدمه جسمی و یا روانی او شود.

انجام امور پزشکی و درمانی که به تشخیص مراجع ذی‌صلاح خلاف قوانین و مقررات جاری باشد.

هر نوع خسارتی که منشا آن تشعشعات یونیزه کننده یا رادیواکتیو و انرژی هسته‌ای باشد مگر آن که استفاده از آن‌ها برای معالجه بیمار ضروری باشد.

عدم‌النفع

عمد بیمه‌گذار

جرایم و جزای نقدی

7.در بيمه‌نامه‌هاي مسئوليت مدني حرفه‌اي پزشكان، اگر خسارتي توسط منشي پزشك به بيمار وارد شود، آيا خسارت قابل پرداخت مي‌باشد؟

خیر، در تعهد بیمه‌گر نیست.

8.در صورتي كه صدور رأي دادگاه موكول به سال‌هاي آينده گردد، پرداخت خسارت بر چه اساسي صورت مي‌گيرد؟

پرداخت خسارت دیه به تناسب دیه سال جاری تا سقف تعهد بیمه‌نامه پرداخت خواهد شد.

خرید آنلاین بیمه

هر جا که هستی به راحتی، هر بیمه نامه ای که خواستی آنلاین بخر...!

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.