بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل

موضوع این بیمه‌نامه درباره مسئولیت بیمه‌گذار در قبال ارسال‌کنندگان یا صاحبان کالا بر اساس بارنامه‌های صادره است که بیمه‌گذار به عنوان متصدی حمل و نقل مسئول جبران آن‌ها شناخته می‌شود.

ماده 388 قانون تجارت می‌گوید: متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل اتفاق افتاده است. اعم از اینکه خود متصدی اقدام به حمل و نقل کرده باشد، یا حمل و نقل‌کننده دیگری را مأمور این کار کرده باشد. بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل، جبران این قبیل خسارات را پوشش می‌دهد.

موضوع این بیمه‌نامه درباره مسئولیت بیمه‌گذار در قبال ارسال‌کنندگان یا صاحبان کالا بر اساس بارنامه‌های صادره است که بیمه‌گذار به عنوان متصدی حمل و نقل مسئول جبران آن‌ها شناخته می‌شود.

ماده 388 قانون تجارت می‌گوید: متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل اتفاق افتاده است. اعم از اینکه خود متصدی اقدام به حمل و نقل کرده باشد، یا حمل و نقل‌کننده دیگری را مأمور این کار کرده باشد. بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل، جبران این قبیل خسارات را پوشش می‌دهد.

شرایط بیمه‌نامه

بیمه‌گر تعهدی به جبران خسارت‌هایی که به دلایل زیر، به طور مستقیم یا غیرمستقیم به کالای حمل‌شده وارد آمده، ندارد:

– جعل اسناد و خیانت در امانت و هر نوع عمل عمد یا مجرمانه بیمه‌گذار (شامل کارکنان و نمایندگان وی)، راننده یا کمک‌راننده وسیله نقلیه.

– حوادث طبیعی مانند سیل، طوفان، زلزله، آتشفشان

– جنگ، شورش، اعتصاب، بلوا، ضبط و مصادره

– تشعشعات رادیواکتیو و فعل و انفعالات هسته‌ای

– عیب ذاتی یا خودسوزی کالاها

– هر نوع خسارت غیرمستقیم و عدم‌النفع و کاهش ارزش کالا در بازار

– حمل کالاهای قاچاق و غیرمجاز

– خسارت هنگام تخلیه و بارگیری

– عدم صلاحیت راننده برای رانندگی وسیله نقلیه با توجه به نوع گواهی‌نامه

– ریزش، روندگی، آبدیدگی، مگر این که ناشی از تحقق خطرات مذکور در ماده 3 باشد.

– کاهش طبیعی وزن محموله

– سرقت قسمتی از محموله و یا هر نوع سرقت ناشی از خیانت در امانت.

– فقدان کالا

– تغییر وسیله حمل جز با موافقت قبلی بیمه‌گر

– خسارت وارده به علامت و بسته‌بندی کالا

تبصره: خسارت ناشی از تخلیه و بارگیری و آبدیدگی به شرطی قابل پوشش است که حق‌بیمه اضافی پرداخت شود.

الزامات قانونی

تعهدات بیمه‌گری که طرف این قرارداد است، پس از بارگیری کالا در مبدأ، آغاز می‌شود. همزمان با شروع تخلیه در مقصد مندرج در بارنامه، این تعهدات پایان می‌یابد.

مشاوره رایگان

مشاوران ما آماده مشاوره رایگان در ضمینه های صدور و پرداخت خسارت هستند.تلفن را بردارید و سوالات خود را از مشاوران ما بپرسید. همچنین می‌توانید با تکمیل فرم ذیل از مشاوران ما بخواهید با شما تماس بگیرند.

راهنمای خرید

در این نوع بیمه‌نامه با توجه به تنوع شرایط خرید بیمه‌نامه و پوشش‌های قابل ارائه بیمه‌گذاران می‌توانند با مراجعه به یکی از شعب و نمایندگان شرکت بیمه دی طی مراحل ذیل نسبت به خرید بیمه‌نامه اقدام نمایند.

مراحل صدور بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای به هنگام مراجعه بیمه‌گذار به واحــد صدور تا تحویل بیمه‌نامه به شرح ذیل می‌باشد.

  • درخواست کتبی و تکمیل فرم پرسشنامه (پیشنهاد): مشتری درخواست کتبی خود را به همراه فرم پیشنهاد که توسط شخص بیمه‌گذار یا نماینده قانونی وی، به طور دقیق مطالعه و تکمیـل گـردیده اسـت را به اداره صـدور بیمـه‌نامه های بدنه تحویل می‌دهد.
  •  اعلام حق‌بیمه: پس از تکمیل فرم پرسشنامه واحد صدور می‌بایست بر اساس اطلاعات اعلام شده در فرم مذکور و تعهدات درخواستی، حق‌بیمه متعلقه را به بیمه‌گذار اعلام نماید.
  •  تحویل بیمه‌نامه به بیمه‌گذار: بیمه‌گذار پس از واریز مبلغ حق‌بیمه و تحویل فیش واریزی به واحد صدور، بیمه‌نامه را دریافت می‌دارد.

دریافت خسارت

با توجه به اینکه این بیمه‌نامه خسارات جانی و مالی و هزینه‌های پزشکی وارد به زیاندیدگان را شامل می‌شود، لازم است جهت تشکیل پرونده خسارت اعلام خسارت، به صورت مکتوب و یا الکترونیکی به یکی از شعب بیمه دی و یا نمایندگان شرکت تحویل گردد.

مراحل پرداخت خسارت:

  • اعلام خسارت کتبی بیمه‌گذار
  • تحویل مدارک مورد نیاز هر خسارت با توجه به ماهیت خسارت
  • بررسی پرونده توسط کارشناسان بیمه دی و تطابق موضوع خسارت با شرایط بیمه‌نامه
  • صدور حواله خسارت جهت پرداخت خسارت

سوالات

1.خطرهای بیمه‌شده در بیمه مسئولیت متصدی حمل؟

-تصادف و واژگونی وسیله نقلیه و یا برخورد کالا با شی ثابت

-پرتاب شدن محموله از روی وسیله نقلیه

-آتش‌سوزی و انفجار وسیله نقلیه

-سرقت کلی محموله با وسیله نقلیه به استثنا جعل اسناد

-هزینه‌های لازم و متعارف برای نجارت کالا و جلوگیری از توسعه خسارت پس از وقوع حوادثی که جبران زیان آن‌ها در تعهد بیمه‌گر باشد.

-هزینه متعارف دادرسی و دفاع از بیمه‌گذار در مراجع قضایی که در ارتباط با خطرات بیمه‌شده پرداخت شده باشد.

2.استثنائات بیمه مسئولیت متصدی حمل داخلی ؟

-جعل اسناد و خیانت در امانت و هر نوع عمل عمد یا مجرمانه بیمه‌گذار شامل کارکنان و نمایندگان وی، راننده یا کمک راننده وسیله نقلیه

-حوادث طبیعی مانند سیل، طوفان، زلزله، آتش‌فشان و صاعقه

-جنگ، شورش، اعتصاب، بلوا، ضبط و مصادره

– تشعشعات رادیو اکتیو و فعل و انفعالات هسته‌ای

-عیب ذاتی و یا خود‌سوزی کالا

-هر گونه خسارت غیر‌مستقیم و عدم‌النفع و کاهش ارزش کالا در بازار

-حمل کالاهای قاچاق و غیر مجاز

-خسارت هنگام تخلیه و بارگیری (با پرداخت حق‌بیمه اضافی و در صورت موافقت بیمه‌گر قابل خریداری است.)

-خسارت ناشی از عدم صلاحیت راننده برای رانندگی وسیله نقلیه با توجه به نوع گواهینامه

-ریزش ،روندگی ،آبدیدگی مگر اینکه ناشی از تحقق خطرات بیمه‌شده باشد.

-کاهش طبیعی وزن محموله

-سرقت قسمتی از محموله و یا هر نوع سرقت ناشی از خیانت در امانت راننده و کمک راننده

-فقدان کالا

-تغییر وسیله حمل بدون اخذ موافقت بیمه‌گر

-خسارت وارد به علامت و بسته‌بندی کالا

  1. شروع و پایان تعهد شرکت بیمه برای هر حمل؟

پوشش بیمه پس از تکمیل بارگیری کالا در مبدا و صدور بارنامه (هرکدام موخر باشد) آغاز و همزمان با شروع تخلیه در مقصد مندرج در بارنامه پایان می‌یابد. لیکن در صورت توافق طرفین و پرداخت حق‌بیمه اضافی امکان اضافه کردن پوشش تخلیه و بارگیری در قرارداد وجود دارد .

  1. مشارکت در منافع چیست؟

در صورتی که در پایان هر دوره یکساله قرارداد مشخص شود که نسبت مجموع خسارتهای پرداختی و معوق به حق بیمه دریافتی هر قرارداد کمتر از پنجاه درصد است بیمه گر می تواند حداکثر معادل 10درصد حق‌بیمه آن قرارداد را به عنوان مشارکت در منافع به بیمه‌گذار پرداخت نماید.

  1. تفاوت بیمه‌نامه باربری با متصدیان حمل و نقل در چیست؟

– بیمه‌نامه‌هایی که بیمه‌گذار آن‌ها صاحبان کالا اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و نوع پوشش بیمه‌ای آن‌ها در زمره بیمه‌های اموال می‌باشد.

– بیمه‌نامه‌هایی که بیمه‌گذار آن‌ها شرکت‌های حمل و نقل داخلی بوده و در گروه‌بندی بیمه‌ای جزء بیمه‌های مسئولیت محسوب می‌گردند.

خرید آنلاین بیمه

هر جا که هستی به راحتی، هر بیمه نامه ای که خواستی آنلاین بخر...!

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.