پاسخ به سوالات بیمه درمان تکمیلی انفرادی

سرفصل های مقاله

۱- مدت انتظار در بیمه درمان تکمیلی انفرادی چقدر است؟

برای زایمان ۹ ماه تمام و برای سایر خدمات ۳ ماه تمام می باشد.

۲- آیا بیماریهایی که از قبل وجود دارد تحت پوشش قرار می گیرد؟

خیر.در درمان تکمیلی انفرادی بیماریهایی که از قبل دارید تحت پوشش قرار نمیگیرد.

۳- آیا اسلیو معده تحت پوشش درمان تکمیلی انفرادی قرار می گیرد؟

خیر. این عمل جراحی تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی انفرادی قرار نمیگیرد.

۴- آیا عمل های زیبایی تحت پوشش درمان تکمیلی انفرادی قرار می گیرد؟

خیر.عمل های زیبایی تحت پوشش هیچ بیمه درمان تکمیلی قرار نمی گیرد.

۵- چطور می توانیم بیمه درمان تکمیلی انفرادی را خریداری نماییم؟

شما بعد از مطالعه طرح ها می توانید جهت مشاوره و خرید با شماره ۰۹۱۰۱۹۹۷۴۳۳ تماس گرفته و بعد از ارسال مدارک لازم ثبت نام شما انجام خواهد شد.

۶- آیا برای خرید بیمه نامه درمان تکمیلی نیاز به مراجعه حضوری است؟

خیر. شما می توانید با ارسال مدارک به شماره ۰۹۱۰۱۹۹۷۴۳۳ به صورت غیرحضوری این بیمه نامه را تهیه فرمایید.

بیمه درمان تکمیلی انفرادی چیست؟کلیک کنید